Join our startup to help build the largest SaaS in Thailand for Thai SMEs

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท รวมทั้งทำความเข้าใจหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปสู่การเขียนที่มีประสิทธิภาพ
 • เขียนบทความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นภาษาไทยให้น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ Social Media ของบริษัท
 • ทำการตรวจอักษรให้ถูกต้อง แม่นยำ ก่อนการส่งมอบงานทุกครั้ง
 • ประสานงานกับทีมงานภายในหน่วยงานภายในเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การตลาด, บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนบทความธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเขียนคำโฆษณาและการสื่อสารภาษาไทยที่ยอดเยี่ยม
 • สนใจการเขียน Educational Content ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชี ภาษี และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำธุรกิจ ลงในบล็อก และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถย่อยความรู้ที่เข้าใจยาก และสรุปเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายได้
 • สามารถจัดการงานให้ออกตามไทม์ไลน์ได้
 • ชอบติดตามข่าวสารและอัพเดตความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • เรียนจบบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในการเขียนบทความ SEO
 • เคยทำบล็อก หรือมีผลงานเขียนหนังสือมาก่อน